Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Despre interpretarea de conferință

Ce se înțelege de fapt prin interpretarea de conferință?

Definiție

Asociația Internațională a Interpreților de Conferință (AIIC) definește interpretarea drept practica de transmitere orală și în altă limbă a semnificației unui mesaj al vorbitorului către ascultători care, altfel, nu l-ar putea înțelege. Interpretarea de conferință se desfășoară în cadrul unor reuniuni multilingve la care participă, de exemplu, reprezentanți ai guvernelor naționale, ai unor organizații internaționale sau ai unor organizații neguvernamentale.

La Comisia Europeană, interpreții de conferință pot fi atât membri ai personalului, cât și interpreți independenți și pot lucra pentru Comisie, Consiliul de Miniștri, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor sau pentru diferitele agenții europene. În cea mai mare parte, aceștia își desfășoară activitatea la Bruxelles, dar există și un număr mare de delegații în care interpreții îi însoțesc pe miniștri sau pe oficiali la reuniuni din străinătate.

Aptitudini pentru activitatea de interpretare

Ce aptitudini trebuie să aibă un interpret? Pe lângă o foarte bună cunoaștere a limbii materne și o înțelegere excelentă a cel puțin alte două sau trei limbi, interpreții trebuie să aibă multe alte abilități și calități, cum ar fi capacitatea de a analiza rapid un mesaj și de a îl comunica în mod corespunzător. Aceștia trebuie, de asemenea, să fie rezilienți, capabili să facă față presiunilor și stresului și să fie capabili să se adapteze la context – interpreții pot fi nevoiți să participe la reuniuni pe orice temă. DG Interpretare a produs o serie de materiale video în care se explică în ce constă această activitate și care sunt abilitățile de care trebuie să dispuneți pentru a fi un interpret bun.

În instituțiile europene se practică două tipuri principale de interpretare: interpretarea consecutivă (este de regulă utilizată în cadrul reuniunilor mai restrânse, interpretul luând notițe)

și interpretarea simultană (interpreții își desfășoară activitatea în cabine de interpretare și lucrează în timp real, acesta fiind de altfel tipul de interpretare utilizat cel mai des).

De asemenea, instituțiile europene redau pe site-urile lor unele conferințe în streaming, în care îi puteți vedea și auzi pe interpreți la locul de muncă: 

Comisia Europeană

Consiliul de Miniștri

Parlamentul European

Comitetul Regiunilor

Pentru a deveni interpret de conferință

După cum am arătat mai sus, pentru a deveni un interpret bun, este nevoie de anumite aptitudini și calități, care se învață: multe universități din Europa și din afara acesteia propun cursuri postuniversitare de interpretare de conferință.

Comisia Europeană și Parlamentul European colaborează îndeaproape cu consorțiul Masteratele europene de interpretare de conferință, care reunește programele postuniversitare în domeniu care respectă anumite standarde.

Cum să ajungeți interpret în instituțiile UE

Puteți lucra ca interpret independent sau permanent pentru instituțiile UE.

Give feedback on this page

mandatory field