Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Conferentietolken in het kort

Wat is conferentietolken precies?

Definitie

De International Association of Conference Interpreters (AIIC) definieert tolken als het mondeling in een andere taal overbrengen van de boodschap van een spreker aan toehoorders die de betekenis daarvan anders niet zouden begrijpen. Conferentietolken gebeurt tijdens meertalige vergaderingen, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van nationale overheden, internationale organisaties of ngo's.

Bij de Europese Commissie werken conferentietolken in vaste dienst of freelance bij vergaderingen van de Commissie zelf, maar ook van de Raad van Ministers, de Europese Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de verschillende Europese agentschappen. Zij werken meestal in Brussel, maar soms gaan ze ook met ministers of ambtenaren naar vergaderingen in het buitenland.

Vaardigheden

Wat moet je kunnen als tolk? Naast een perfecte beheersing van de moedertaal en een uitstekende kennis van ten minste twee of drie andere talen, hebben tolken ook andere vaardigheden en eigenschappen nodig, zoals het vermogen om een boodschap snel te analyseren en over te brengen. Tolken moeten ook stressbestendig en erg nieuwsgierig zijn, want zij worden ingezet in vergaderingen over alle denkbare onderwerpen. In enkele video's legt DG Tolken uit wat tolken precies is en wat je nodig hebt om een goede tolk te zijn.

Bij de Europese instellingen wordt in principe op twee manieren getolkt, namelijk consecutief, meestal tijdens kleine vergaderingen waarbij de tolk aantekeningen maakt

of simultaan, waarbij de tolk vanuit een cabine de gesprekken rechtstreeks tolkt. Deze laatste techniek wordt veruit het vaakst gebruikt.

Bij de Europese instellingen worden ook regelmatig bijeenkomsten gestreamd, en daarbij kunt u zelf tolken in actie horen: 

Europese Commissie

Raad van Ministers

Europees Parlement

Comité van de Regio's

Conferentietolk worden

Zoals gezegd, zijn bepaalde vaardigheden en eigenschappen onmisbaar voor wie een goede tolk wil worden. Die vaardigheden zijn te leren bij tal van postuniversitaire opleidingen in het conferentietolken aan universiteiten in Europa en daarbuiten.

De Europese Commissie en het Europees Parlement werken nauw samen met het consortium van European Masters in Conference Interpreting, een samenwerkingsverband van tolkenopleidingen die bepaalde gezamenlijke normen hanteren.

Werken bij de EU

Bij de EU-instellingen werken tolken in vaste dienst of freelance.