Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Съвети за ораторите

Как да работите с устни преводачи

Ползватели на устен превод

Много оратори на конференции не са свикнали да говорят на многоезични срещи или изказването им да бъде превеждано. 
За да се осигури възможно най-доброто качество на устния превод на речта ви, е важно да обърнете внимание на някои важни неща.

По-долу ще намерите полезни съвети.