Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Nõuanded sõnavõtjatele

Kuidas teha koostööd suuliste tõlkidega?

Suulise tõlke kasutajad

Paljud konverentsidel kõnelejad ei ole harjunud esinema mitmekeelsel koosolekul ega sellega, et nende kõnet tõlgib suuline tõlk. 
Selleks et tagada parim kvaliteet teie kõne tõlkimisel, on väga oluline pidada silmas erinevaid asjaolusid.

Allpool on esitatud mõned kasulikud nõuanded.