Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Napotki za govornike

Delo s tolmači

Uporabniki tolmačenja

Številni govorniki na konferencah niso navajeni sodelovati na večjezičnem sestanku ali da se njihov nastop tolmači. 
Če želimo zagotoviti čim bolj kakovostno tolmačenje govora, moramo pozornost posvetiti številnim pomembnim vprašanjem.

V nadaljevanju navajamo nekaj koristnih napotkov.