Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Tips för talare

Så arbetar du med tolkar

Användning av tolk

Många av dem som talar på konferenser är inte vana vid att hålla föredrag på flerspråkiga möten eller att bli tolkade. 
För att tolkningen av ditt tal ska bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka på några olika saker.

Här hittar du flera tips.