Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konverentsitõlke selgitus

Mida täpselt kujutab endast konverentsitõlge?

Mõiste

Rahvusvaheline konverentsitõlkide liit defineerib suulist tõlget kui kõneleja sõnumi tähenduse suulist edasiandmist teises keeles ning kuulajatele, kes muidu sellest aru ei saaks. Konverentsitõlget korraldatakse mitmekeelsetel kohtumistel, mis muu hulgas toimuvad näiteks riikide valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide või vabaühenduste esindajate vahel.

Euroopa Komisjonis võivad konverentsitõlgid olla kas koosseisulised või vabakutselised tõlgid ning töötada kas komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee või erinevate Euroopa ametite heaks. Suurem osa tööst toimub Brüsselis, kuid tõlkidel on ka palju lähetusi, et saata ministreid või ametnikke välismaal.

Suulise tõlke oskused

Milliseid oskusi suuline tõlk vajab? Lisaks väga heale emakeele ja vähemalt kahe või kolme muu keele suurepärasele oskusele peavad suulistel tõlkidel olema ka paljud muud oskused ja omadused, nt võime sõnumit kiiresti analüüsida ja seda hästi edasi anda. Samuti peaks neil olema hea vastupanuvõime ning märkimisväärne pinge- ja stressitaluvus. Neil peaks olema pidev huvi ennast täiendada, sest kohtumistel võidakse arutada väga erinevaid teemasid. Suulise tõlke peadirektoraat on avaldanud mitu videot, mille abil püütakse selgitada, mida suuline tõlge endast täpselt kujutab ja mida on teil vaja selleks, et olla suurepärane suuline tõlk.

Euroopa institutsioonides kasutatakse peamiselt kahte suulise tõlke vormi: järeltõlge, mida kasutatakse enamasti väiksema inimeste arvuga kohtumistel, mille puhul tõlk teeb märkmeid

ja sünkroontõlge, mille puhul tõlgid töötavad tõlkekabiinides reaalajas. Suurema osa suulisest tõlkest moodustab sünkroontõlge.

Euroopa institutsioonid teevad mõningatest kohtumistest/menetlustest veebiülekandeid ning teil on selle raames võimalus kuulda ka suulisi tõlke: 

Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Parlament

Regioonide Komitee

Kuidas saada konverentsitõlgiks?

Nagu eespool märgitud, peavad edukal suulisel tõlgil olema erinevad oskused ja omadused. Need oskused ja omadused on omandatavad ning paljud Euroopa ja kolmandate riikide ülikoolid pakuvad konverentsitõlke kraadiõppekursusi.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament teevad tihedat koostööd Euroopa konverentsitõlke magistriprogrammi konsortsiumiga, mis koondab teatavatele kindlaksmääratud standarditele vastavaid konverentsitõlke kraadiõppeprogramme.

Värbamine ELi institutsioonidesse

ELi institutsioonide heaks saate töötada nii vabakutselise kui ka koosseisulise suulise tõlgina.