Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Om konferenstolkning

Vad innebär konferenstolkning?

Definition

Enligt det internationella konferenstolkförbundet AIIC innebär tolkning att man förmedlar talarens budskap muntligt på ett annat språk till åhörare som annars inte skulle förstå. Konferenstolkning används på flerspråkiga möten mellan till exempel ministrar från olika länder, internationella organisationer eller icke-statliga organisationer.

EU-kommissionens konferenstolkar kan vara fast anställda eller frilansare, och de kan jobba för både kommissionen, ministerrådet, Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén och olika EU-byråer. Tolkarna jobbar för det mesta i Bryssel, men de kan också få följa med ministrar och handläggare på möten utomlands.

Vad ska en tolk kunna?

En tolk måste behärska sitt modersmål perfekt och ha mycket goda kunskaper i minst två eller tre främmande språk. Man ska snabbt kunna analysera ett budskap och förmedla det på rätt sätt. Man bör också vara stresstålig och väldigt nyfiken – mötena kan handla om alla möjliga ämnen. Kommissionens generaldirektorat för tolkning har tagit fram olika videoklipp som förklarar exakt vad tolkning innebär och vad du behöver kunna för att bli en bra tolk.

EU-institutionerna använder två huvudtyper av tolkning: konsekutivtolkning​ som ofta används i mindre sammanhang och där tolken för anteckningar och återger det som sägs när talaren är klar,

och simultantolkning, där tolkarna sitter i bås och återger det som sägs samtidigt som talaren fortsätter att prata. Det är den vanligaste typen av tolkning.

EU-institutionerna sänder vissa möten på webben där du kan höra hur tolkarna arbetar: 

Europeiska kommissionen

Ministerrådet

Europaparlamentet

Regionkommittén

Hur blir man konferenstolk?

Som vi redan nämnt måste man ha olika färdigheter och kunskaper för att bli en bra tolk. Det här kan man lära sig, och det finns flera tolkutbildningar på universitet runtom i världen.

EU-kommissionen och Europaparlamentet har ett nära samarbete med konsortiet för den europeiska masterexamen i konferenstolkning, som omfattar masterprogram i konferenstolkning som uppfyller vissa standarder.

Jobba för EU

Du kan jobba för EU-institutionerna som frilanstolk eller fast anställd tolk.