Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konferenčno tolmačenje

Kaj pravzaprav pomeni konferenčno tolmačenje

Opredelitev

Po opredelitvi Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev je tolmačenje ustno posredovanje pomena sporočila govorca v drugem jeziku poslušalcem, ki sporočila drugače ne bi razumeli. Konferenčno tolmačenje zagotavljajo na večjezičnih sestankih, denimo predstavnikov držav, mednarodnih organizacij ali nevladnih organizacij.

Konferenčni tolmači v Evropski komisiji so lahko zaposleni kot stalno zaposleni ali samostojni tolmači. Delajo lahko za Komisijo, Svet ministrov, Evropski svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in različne evropske agencije. Tolmači večinoma delajo v Bruslju, večkrat pa tudi spremljajo ministre ali uradnike na misijah v tujini.

Usposobljenost za tolmačenje

Kakšno usposobljenost potrebuje tolmač Tolmači morajo poleg maternega jezika in odličnega razumevanja vsaj dveh ali treh drugih jezikov imeti tudi številne druge veščine in sposobnosti, denimo sposobnost hitre analize sporočila in učinkovitega komuniciranja. Tolmači morajo tudi biti fleksibilni, znati delati pod pritiskom in stresom ter biti izjemno radovedni – na sestanku lahko obravnavajo katero koli temo. Generalni direktorat za tolmačenje je pripravil številne videoposnetke z natančnimi pojasnili o tolmačenju in potrebnih kvalitetah uspešnega tolmača.

Evropske institucije uporabljajo dva načina tolmačenja. Konsekutivno tolmačenje se običajno uporablja za (po)govore, pri katerih sodeluje manj oseb. Tolmač pri tem uporablja zapiske.

Simultano tolmačenje se opravlja v realnem času, v katerem poteka velika večina dela.

Evropske institucije nekatere sestanke prenašajo po spletu, zato je mogoče tolmače slišati tudi v živo: 

Evropska komisija

Svet ministrov

Evropski parlament

Odbor regij

Kako postati konferenčni tolmač

Za uspešnega tolmača so torej potrebne različne veščine in sposobnosti. Te veščine in sposobnosti se je mogoče naučiti na številnih podiplomskih študijskih programih konferenčnega tolmačenja, ki jih ponujajo univerze v Evropi in zunaj nje.

Evropska komisija in Evropski parlament tesno sodelujeta s konzorcijem evropskega magistrskega študija konferenčnega tolmačenja, ki združuje tiste podiplomske programe konferenčnega tolmačenja, ki upoštevajo določene standarde.

Zaposlitev v EU

V institucijah EU se lahko zaposlite bodisi kot samostojni tolmač bodisi kot stalno zaposleni tolmač.