Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Nuoseklusis vertimas žodžiu

Kas yra nuoseklusis vertimas žodžiu? Kokių įgūdžių reikia?

Nuoseklusis vertimas žodžiu

Tai tik labai trumpas, neišsamus nuosekliojo vertimo žodžiu aprašas. Apie šį vertimą ir vertėjų užrašus parašyta daugybė knygų. Jose galima rasti daug išsamesnės informacijos.

Nuoseklusis vertimas žodžiu yra toks vertimas žodžiu, kai kalbėtojas sako kalbą (arba keletą sakinių), o vertėjas žymisi. Vėliau jis auditorijai išverčia kalbėtojo žodžius. Paprastai vertėjas stovi arba sėdi netoli kalbėtojo, knygelėje rašikliu pasižymi, ką šis sako, ir, tik kalbėtojui baigus, imasi versti (jei yra mikrofonas – naudoja jį).

Geras vertėjas turi atidžiai klausytis kalbėtojo, išanalizuoti, ką jis sako, mokėti užsirašyti svarbią informaciją, tinkamai naudotis užrašais ir išversti kalbą taip, kad ji skambėtų natūraliai.

Trys pagrindiniai veiksmai:

1) aktyviai klausytis (suprasti);

2) analizuoti (tinkamai užsirašyti informaciją);

3) atkurti informaciją (ją perduoti).

Reikia ne tik suprasti užsienio (pasyviąją) kalbą, bet ir pasitelkti kitus įgūdžius.

Pirmiausia vertėjas turi išmokti aktyviai klausytis. Atrodo, paprasta, tačiau vertėjai žodžiu klausosi visai kitaip nei kiti žmonės, nes jų klausymosi tikslas kitas. Beje, psichoanalitikas taip pat klausosi kitaip nei dauguma. Vertėjai neklauso tam, kad sureaguotų į kalbėtojo žodžius ar įsitrauktų į pokalbį. Jie klauso tam, kad įsimintų ir tiksliai kita kalba atkurtų tai, kas buvo pasakyta. Toks klausymasis skiriasi nuo, pavyzdžiui, psichoanalitikų klausymosi: šie klausydamiesi bando nustatyti paciento psichinę būklę.

Tam, kad įgytų šį įgūdį, vertėjai pirmiausia mokomi versti be užrašų. Kalbų įrašų saugykloje yra nesudėtingų kalbų pradedantiesiems. Tik sėkmingai įveikę šį etapą jie gali imti mokytis užsirašinėti.

Žymėjimasis yra antrasis analizės etapas: reikia gebėti nustatyti, kuri informacija svarbiausia, atskirti pirminę ir antrinę informaciją, aiškiai užsirašyti, kas ką pasakė, kada, kaip ir kur kas nors įvyko, taip pat pasižymėti kalbėtojo nuomonę ir pan. „SCICtrain“ vaizdo įrašų puslapyje rasite visą nuosekliajam vertimui žodžiu skirtą skyrių. Platformoje ORCIT yra nuosekliajam vertimui žodžiu skirtų modulių, taip pat pateikta Vertimo žodžiu GD mokomosios medžiagos.

Trečiajame ir paskutiniame etape vertėjas turi išversti, ką išgirdo. Tam vėlgi reikia įvairių gebėjimų ir įgūdžių: be kita ko, geros trumpalaikės atminties, gebėjimo suprasti savo užrašus, tinkamos kalbėsenos. Be to, svarbu valdyti stresą ir prižiūrėti savo balsą.

Visus šiuos skirtingus įgūdžius reikia įgyti. Tai, kad mokate daugiau nei vieną kalbą, dar nereiškia, kad galite versti žodžiu – tai ne taip paprasta. Daug universitetų siūlo konferencijų vertimo žodžiu kursus.