Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Kas yra konferencijų vertimas?

Ką konferencijų vertimas reiškia iš tikrųjų?

Apibrėžtis

Tarptautinė konferencijų vertėjų asociacija (AIIC) vertimą žodžiu apibrėžia kaip pranešėjo kalbos prasmės perteikimą žodžiu kita kalba klausytojams, kurie kitu atveju nesuprastų. Konferencijų vertimas atliekamas daugiakalbiuose susitikimuose, pavyzdžiui, kai susitinka nacionalinių vyriausybių, tarptautinių organizacijų ar nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Europos Komisijoje konferencijų vertėjai yra arba nuolatiniai darbuotojai, arba laisvai samdomi vertėjai žodžiu; jie gali dirbti Komisijai, Ministrų Tarybai, Europos Vadovų Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, taip pat įvairioms Europos agentūroms. Dažniausiai žodžiu verčiama Briuselyje, tačiau taip pat vyksta nemažai komandiruočių, kai ministrai ar pareigūnai lydimi į susitikimus užsienyje.

Vertimo žodžiu įgūdžiai

Kokių įgūdžių turi turėti vertėjas žodžiu? Vertėjai žodžiu turi ne tik labai gerai kalbėti savo gimtąja kalba ir puikiai suprasti bent dvi ar tris kitas kalbas, bet ir turėti daug kitų įgūdžių ir savybių, pavyzdžiui, gebėti greitai analizuoti pranešimą ir gerai jį perteikti. Be to, jie turėtų būti lankstūs, gebėti susidoroti su įtampa ir stresu ir būti be galo smalsūs – vertėjams žodžiu gali tekti versti susitikime bet kokia tema. Vertimo žodžiu generalinis direktoratas parengė vaizdo įrašų, kurių tikslas – tiksliai paaiškinti, kas yra vertimas žodžiu ir ko reikia, norint tapti sėkmingai dirbančiu vertėju žodžiu.

Europos Sąjungos institucijose atliekamas dviejų pagrindinių tipų vertimas žodžiu, t. y. nuoseklusis vertimas, – taip dažniausiai verčiama mažesniuose renginiuose ir vertėjas žodžiu užsirašinėja,

ir sinchroninis vertimas, kai vertėjai žodžiu sėdi kabinose ir verčia realiuoju laiku. Dažniausiai verčiama sinchroniškai.

Europos Sąjungos institucijos kai kuriuos savo susitikimus taip pat transliuoja internetu ir galima išgirsti, kaip dirba vertėjai žodžiu: 

Europos Komisija

Ministrų Taryba

Europos Parlamentas

Regionų komitetas

Kaip tapti konferencijų vertėju?

Kaip minėta, norint tapti sėkmingai dirbančiu vertėju žodžiu, reikia tam tikrų įgūdžių ir savybių. Tai įgūdžiai ir savybės, kurių galima išmokti; Europos ir kituose universitetuose rengiama daug konferencijų vertimo pouniversitetinių studijų programų.

Europos Komisija ir Europos Parlamentas glaudžiai bendradarbiauja su Europos konferencijų vertimo magistrantūros studijų programų konsorciumu, kuris jungia tam tikrus standartus atitinkančias konferencijų vertimo pouniversitetinių studijų programas.

Įdarbinimas ES

ES institucijose galite dirbti laisvai samdomu vertėju žodžiu ir nuolatiniu darbuotoju vertėju žodžiu.