Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konsekutivno tolmačenje

Kaj je konsekutivno tolmačenje? Kakšne so zahteve?

Konsekutivno tolmačenje

Ta zelo kratek opis konsekutivnega tolmačenja je namenjen vsem, ki s to vrsto tolmačenja niso seznanjeni, in ne zajema vseh njegovih vidikov. O konsekutivnem tolmačenju na splošno in podrobneje o pripravi zapiskov so bile napisane številne knjige.

Konsekutivno tolmačenje je način tolmačenja, kjer si tolmač dela zapiske, medtem ko govorec govori (ali pove nekaj stavkov). Tolmač nato njegov govor povzame pred občinstvom. Običajno stoji ali sedi v bližini govorca, si zapisuje na blok papirja in uporabi mikrofon (če je na voljo), ko govornik konča svoj govor in mu prepusti besedo.

Dober konsekutivni tolmač mora znati aktivno poslušati, analizirati govor in delati dobre zapiske, ki mu pomagajo pri pomnenju govora, ter nato podati govor, kot bi bil napisan v njegovem aktivnem jeziku.

Tri glavne spretnosti so:

1) aktivno poslušanje (razumevanje)

2) analiziranje (delanje strukturiranih zapiskov)

3) povzemanje govora (komuniciranje)

Potrebne so različne spretnosti – poleg razumevanja pasivnega/tujega jezika.

Konsekutivni tolmač se mora najprej naučiti pozorno poslušati. To se mogoče zdi enostavno, vendar tolmači poslušajo drugače kot drugi ljudje (tako kot na poseben način posluša tudi psihoanalitik) – namen poslušanja je namreč drugačen. Tolmači ne poslušajo zato, da bi se odzvali ali sodelovali v pogovoru. Poslušajo zato, da bi si zapomnili ter točno in zvesto v drugem jeziku povzeli, kar je bilo rečeno (psihoanalitiki pa so pri poslušanju pozorni na znake o duševnem stanju pacienta).

Da bi se naučili te posebne spretnosti, se tolmači najprej naučijo, kako povzeti govor brez zapisovanja. V zbirki govorov so na voljo številni primeri takih govorov za začetnike. Šele potem, ko to obvladajo, se začnejo učiti tehnike izdelave zapiskov.

Izdelava zapiskov sodi v drugo fazo analize – potrebna je sposobnost prednostnega razvrščanja informacij in razlikovanja med bolj in manj pomembnimi informacijami – zapisati, kdo je kaj rekel, kdaj se je nekaj zgodilo (kdo, kaj, kdaj, kje, kako), mnenje govorca itn. Na strani videoknjižnice SCICtrain je konsekutivnemu tolmačenju namenjeno celo poglavje. Spletišče ORCIT ponuja module o konsekutivnem prevajanju. Na platformi je na voljo tudi nekaj gradiva za usposabljanje GD za tolmačenje.

Tretja in zadnja faza povzemanja govora zahteva številne druge spretnosti – če omenimo samo nekatere: sposobnost dostopa do kratkoročnega spomina, razumevanja lastnih zapiskov, komuniciranja na zanimiv način. Pomembna sta tudi obvladovanje stresa in glasu.

Vse te različne spretnosti se je treba naučiti. Obvladati več kot en jezik ni dovolj, potrebno je veliko več. Številne univerze ponujajo tečaje konferenčnega tolmačenja.