Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Simultaanvertolking

Wat is simultaanvertolking? Wat is ervoor nodig?

Simultaanvertolking

Dit is een korte uitleg over simultaanvertolking, niet bedoeld voor specialisten en zeker niet volledig. Er bestaan veel boeken over dit onderwerp, aanraders voor wie meer wil weten.

Bij simultaanvertolking wordt een toespraak live (oftewel simultaan) door de tolk verwoord in een taal die het publiek begrijpt.Simultaantolken werken in een cabine (of gebruiken draagbare tolkapparatuur buiten de cabine) of fluisteren.

Voor simultaanvertolking zijn dezelfde vaardigheden nodig als voor consecutief tolken.

De drie belangrijkste activiteiten zijn in beide gevallen:

1) actief luisteren (begrijpen);

2) analyseren (de boodschap structureren);

3) reproduceren (communiceren).

Het verschil met consecutief tolken is dat al deze activiteiten bij simultaanvertolking tegelijkertijd (oftewel simultaan) plaatsvinden.

Een goede simultaantolk moet dus niet alleen over de vaardigheden beschikken die voor consecutief tolken nodig zijn — d.w.z. een speciale manier van luisteren, informatie rangschikken en de kernboodschap onderscheiden van minder belangrijke informatie, het kortetermijngeheugen activeren, communiceren enz.) — maar moet ook kunnen anticiperen op wat de spreker mogelijk gaat zeggen (met name wanneer de taal van de spreker een heel andere syntactische structuur heeft dan de doeltaal). Zeker bij simultaanvertolking is het van groot belang dat je stressbestendig bent en je rust bewaart onder druk.

De doeltaal van de tolk staat bij simultaanvertolking ook onder grotere druk, omdat hij of zij tegelijkertijd moet luisteren, analyseren en spreken. Bij simultaanvertolking zijn een uitstekende beheersing van de moedertaal en actieve taalvaardigheid dan ook nog belangrijker dan bij consecutief tolken. Verder is er bij simultaanvertolking meer kans op “inmenging” van de passieve luistertaal in de actieve spreektaal, waardoor tolken nog meer moeten letten op hun taalgebruik. Zo moeten zij een andere zinsbouw gebruiken, lange zinnen opknippen in kortere en “valse vrienden” vermijden.

Om deze reden leren tolken eerst consecutief tolken om de vaardigheden op te doen die zij voor hun werk nodig hebben. Simultaanvertolking vereist dezelfde vaardigheden, maar is complexer en moeilijker.

Al deze vaardigheden moet een tolk beheersen. U bent dus nog geen tolk omdat u verschillende talen spreekt, er komt veel meer bij kijken. Er zijn veel universiteiten waar u een opleiding tot conferentietolk kunt volgen.

Dit platform omvat ook een groot aantal hulpmiddelen voor simultaanvertolking, waaronder:

Speech Repository (met oefentoespraken)

Opleidingsmateriaal van DG Tolken

Orcit

 

 

 

 

 

 

Give feedback on this page

mandatory field