Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Sinchroninis vertimas žodžiu

Kas yra sinchroninis vertimas žodžiu? Kokių įgūdžių reikia?

Sinchroninis vertimas žodžiu

Tai tik labai trumpas, neišsamus sinchroninio vertimo žodžiu aprašas. Šia tema parašyta daugybė knygų. Jose galima rasti daug išsamesnės informacijos.

Sinchroninis vertimas žodžiu yra toks vertimo žodžiu būdas, kai kalbėtojas sako kalbą, o vertėjas tuo pačiu metu (arba, kitaip tariant, sinchoniškai) ją performuluoja į jo auditorijai suprantamą kalbą.Vertėjai, atliekantys sinchronininį vertimą žodžiu, dirba vertimo žodžiu kabinoje (nors jie taip gali naudotis nešiojamąja vertimo žodžiu įranga be kabinos, pranc. bidule) arba atlikti šnibždamąjį vertimą (pranc. chuchotage).

Visi įgūdžiai, paminėti kalbant apie nuoseklųjį vertimą žodžiu, reikalingi ir sinchroniniam vertimui žodžiu.

Trys pagrindiniai veiksmai iš esmės yra tapatūs. Tai

1) aktyviai klausytis (suprasti);

2) analizuoti (struktūrinti pranešimą);

3) atkurti informaciją (ją perduoti).

Sinchroninis vertimas žodžiu nuo nuosekliojo skiriasi tuo, kad sinchroninio vertimo žodžiu atveju visi šie dalykai turi vykti vienu metu (kitaip tariant, sinchroniškai).

Tai reiškia, kad be įgūdžių, nurodytų kalbant apie nuoseklųjį vertimą žodžiu, t. y. ypatingo klausymo būdo, informacijos prioretizavimo ir pirminės ir antrinės informacijos atskyrimo, trumpalaikės atminties aktyvavimo, perteikimo ir pan., geras vertėjas, atliekantis sinchroninį vertimą žodžiu, turi sugebėti iš anksto nuspėti, ką kalbėtojas galėtų pasakyti (ypač kai kalbėtojo vartojama kalba turi labai skirtingą sintaksinę struktūrą tai, į kurią verčiama). Sinchroninio vertimo žodžiu atveju dar svarbesnis gebėjimas išlikti ramiam patiriant spaudimą ir būti atspariam stresui.

Sinchroninio vertimo žodžiu atveju aktyvioji vertėjo žodžiu kalba taip pat patiria didesnį spaudimą, nes vertėjas kalba, klauso ir analizuoja tuo pačiu metu. Tad puikūs gimtosios kalbos ar aktyviosios kalbos įgūdžiai šiuo atveju taip pat turi būti dar geresni nei nuosekliojo vertimo žodžiu atveju. Atliekant sinchroninį vertimą pasyviosios (girdimos) ir aktyviosios (kuria kalbama) kalbų sąveikos galimybė taip pat didesnė, tad vertėjai žodžiu kalbėdami turi būti dar dėmesingesni. Tai gali reikšti, kad jie turi atsiriboti nuo originalo kalbos sintaksės, ilgus sakinius išskaidyti į trumpus ir vengti semantizmų.

Būtent dėl šios priežasties vertimo žodžiu besimokantys vertėjai iš pradžių mokosi nuosekliojo vertimo žodžiu, nes būtent tada jie išmoksta pagrindinių vertimui žodžiu reikalingų įgūdžių. Sinchroniniam vertimas žodžiu reikalingi tie patys įgūdžiai, tačiau prisideda papildomas kompleksiškumo ir sudėtingumo lygmuo.

Visus šiuos skirtingus įgūdžius reikia įgyti. Tai, kad mokate daugiau nei vieną kalbą, dar nereiškia, kad galite versti žodžiu – tai ne taip paprasta. Daug universitetų siūlo konferencijų vertimo žodžiu kursus.

Šioje platformoje taip pat yra pateikta nemažai išteklių, skirtų sinchroniniam vertimui žodžiu (sąrašas neišsamus):

Kalbų įrašų saugykla (praktikai skirtos kalbos)

Vertimo žodžiu GD mokomoji medžiaga

Vertėjų žodžiu mokymo internetiniai ištekliai

 

 

 

 

 

 

Give feedback on this page

mandatory field