Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Simultaanitulkkaus

Mitä on simultaanitulkkaus? Millaista osaamista se edellyttää?

Simultaanitulkkaus

Tällä sivulla selitetään lyhyesti, mitä simultaanitulkkauksella tarkoitetaan. Tästä tulkkausmuodosta on kirjoitettu monia teoksia, joissa aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin.

Simultaanitulkkauksessa tulkki puhuu samanaikaisesti varsinaisen puhujan kanssa ja välittää hänen puheensa sisällön kielelle, jota tilaisuuden kuulijat ymmärtävät.Simultaanitulkit työskentelevät useimmiten tulkkauskopissa. Joskus samanaikainen tulkkaus voidaan toteuttaa myös kannettavan tulkkauslaitteen avulla tai kuiskaustulkkauksena.

Simultaanitulkkauksessa tarvitaan samoja taitoja kuin konsekutiivitulkkauksessa.

Tulkin tehtävänä on kummassakin tulkkausmuodossa

1) kuunnella aktiivisesti (ymmärtää viesti)

2) analysoida ja jäsennellä kuulemansa

3) tuottaa puhe toisella kielellä (välittää viesti).

Toisin kuin konsekutiivitulkkauksessa, simultaanitulkkauksessa kaikki tämä tapahtuu samanaikaisesti.

Kun konsekutiivitulkilta vaaditaan muun muassa kykyä kuunnella aktiivisesti, priorisoida tietoja ja erottaa tärkeimmät asiat, aktivoida lähimuisti sekä puhua selkeästi, hyvän simultaanitulkin pitää tämän lisäksi pystyä ennakoimaan, mitä puhuja saattaa sanoa (etenkin silloin, kun puhujan käyttämä kieli on rakenteeltaan hyvin erilainen kuin se, johon puhe tulkataan). Hyvä paineensietokyky ja stressinhallinta ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia.

Simultaanitulkin kohdekielen (nk. aktiivikielen) taito joutuu erityisen kovalle koetukselle, sillä hän joutuu puhumaan samaan aikaan, kun hän kuuntelee ja analysoi toisella kielellä esitettyä puhetta. Erinomainen aktiivikielen (joka on useimmiten äidinkieli) taito onkin tällöin erittäin tärkeää. Vaarana on myös, että kieli, jota tulkki kuuntelee (nk. passiivikieli), aiheuttaa interferenssiä kohdekieleen, joten tulkin pitää kiinnittää poikkeuksellista huomiota tuottamansa kielen laatuun. Luonteva ilmaisu edellyttää usein tekstirakenteiden muuttamista, pitkien virkkeiden pilkkomista ja hiuksenhienojen merkityserojen tunnistamista.

Tästä syystä tulkkiharjoittelijat opettelevat ensin konsekutiivitulkkausta, jossa he voivat perehtyä tulkkauksen perustaitoihin. Simultaanitulkkauksessa käytetään täsmälleen samoja taitoja, mutta tietyt lisävaatimukset tekevät siitä vielä monimutkaisempaa ja vaativampaa.

Tulkkien on opeteltava kaikki nämä eri taidot. Kukaan ei ole tulkki vain siksi, että puhuu useampaa kuin yhtä kieltä. Tulkin ammatti on vaativa ja monipuolinen. Monet korkeakoulut tarjoavat konferenssitulkkauksen opetusta.

Myös tällä sivustolla on monenlaista aineistoa simultaanitulkkauksen opiskelun avuksi:

Puhearkisto (puheita tulkkausharjoittelua varten)

Tulkkauksen pääosaston opetusaineisto

ORCIT

 

 

 

 

 

 

Give feedback on this page

mandatory field