Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Szinkrontolmácsolás

Mit jelent és hogyan zajlik a szinkrontolmácsolás?

Szinkrontolmácsolás

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a szinkrontolmácsolást; ez az összefoglaló nem a szakmabeliekhez szól és nem terjed ki mindenre. Számos olyan könyv létezik, amely részletesebben foglalkozik a témával.

A szinkrontolmácsolás lényege, hogy a tolmács az előadó beszédével egy időben (azaz szimultán) alakítja át az elhangzottakat a hallgatóság nyelvére.A szinkrontolmácsok tolmácsfülkében (vagy fülke híján mobil felszereléssel, ún. bidule-lel) vagy a fülbesúgás (chuchotage) technikájával dolgoznak.

A konszekutív tolmácsoláshoz szükséges készségek a szinkrontolmácsoláshoz is elengedhetetlenek.

A három fő tevékenység is lényegében azonos:

1) aktív hallgatás (megértés)

2) elemzés (az üzenet lényegének kinyerése)

3) tolmácsolás (kommunikáció)

A különbség az, hogy szinkrontolmácsoláskor ezek egyszerre (azaz szimultán) történnek.

Mindez azt jelenti, hogy a konszekutív tolmácsoláshoz szükséges készségeken kívül (melyek: különleges típusú figyelem, az információk rangsorolása, az elsődleges és másodlagos információk megkülönböztetése, a rövid távú memória aktiválása, kommunikáció stb.) a szinkrontolmácsnak képesnek kell lennie arra is, hogy előre kitalálja, mit fog mondani az előadó (ez az ún. anticipáció), különösen akkor, ha a forrás- és a célnyelv nyelvtani struktúrája egymástól nagyon eltér. Továbbá elvárás a szinkrontolmácsokkal szemben az is, hogy megőrizzék stressztűrő-képességüket és nyugalmunkat a feszült helyzetekben is.

A szinkrontolmácsolás során a tolmács aktív nyelvére is nagyobb nyomás nehezedik, mivel az előadás hallgatása és elemzése közben kell beszélnie. Ezért az aktív nyelv (vagy anyanyelv) kiváló ismerete még fontosabb, mint a konszekutív tolmácsolásnál. Nagyobb a veszélye az ún. interferencia jelenségének is, azaz amikor a passzív (forrás-)nyelv befolyásolja az aktív (cél-)nyelvet. A szinkrontolmácsnak ezért nagyobb figyelmet kell fordítania arra, hogy elvonatkoztasson az eredeti szintaxistól, több, rövid mondatban adja vissza a körmondatokat és elkerülje a „hamis barátokat”.

Ez az oka annak, hogy a képzés során a leendő tolmácsok a tolmácsoláshoz szükséges kulcsfontosságú készségeket először a konszekutív tolmácsolással sajátítják el. A szinkrontolmácsolás során ugyanezeket a készségeket kell használni, ám sokrétű és összetettebb helyzetekben.

Ezeket a különféle készségeket tanulni kell. Senkiből nem lesz tolmács csak azért, mert több nyelven beszél; a tolmácsmunka ennél bonyolultabb. Sok egyetem nyújt konferenciatolmács-képzést.

Az alábbi platformon különböző forrásanyagok érhetők el a szinkrontolmácsoláshoz (a lista nem teljes):

Beszédtár (előadások)

A Tolmácsolási Főigazgatóság oktatóanyagai

ORCIT

 

 

 

 

 

 

Give feedback on this page

mandatory field