Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konferenssitulkkaus

Mitä konferenssitulkkaus on?

Määritelmä

Kansainvälisen konferenssitulkkien liiton (AIIC) määritelmän mukaan tulkkauksessa puheen sisältö välitetään suullisesti toisella kielellä kuulijoille, jotka eivät ymmärrä puhetta sen alkuperäisellä kielellä. Konferenssitulkkausta järjestetään monikielisissä kokouksissa, joihin osallistuu esimerkiksi kansallisten hallitusten, kansainvälisten organisaatioiden tai kansalaisjärjestöjen edustajia.

EU:n toimielinten tulkit ovat virkamiestulkkeja tai freelancetulkkeja. Tulkkeja käyttävät Euroopan komissio, EU:n neuvosto, Eurooppa-neuvosto, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan alueiden komitea ja EU:n virastot. Valtaosa tulkeista työskentelee Brysselissä, mutta tulkkeja tarvitaan usein myös ministerien tai virkamiesten kokouksissa muissa maissa.

Tulkilta vaadittavat taidot

Tulkilla on oltava erinomainen äidinkielen taito, ja hänen on ymmärrettävä erittäin hyvin vähintään kahta tai kolmea muuta kieltä. Tulkilta edellytetään myös muita valmiuksia, kuten kykyä analysoida viestejä nopeasti ja selkeää puheilmaisua. Tulkilta vaaditaan niin ikään pitkäjänteisyyttä, paineen- ja stressinsietokykyä ja kiinnostusta uusiin aiheisiin: tulkattavissa kokouksissa voidaan käsitellä mitä aloja tahansa. Tulkkauksen pääosasto on laatinut videoita, joissa selitetään tarkemmin tulkin työtä ja sen asettamia vaatimuksia.

EU:n toimielimissä on käytössä kaksi tulkkaustapaa: Konsekutiivitulkkauksessa tulkki tulkkaa puheenvuoron sen päätyttyä muistiinpanojensa pohjalta. Tätä tulkkaustapaa käytetään yleensä pienimuotoisissa kokouksissa.

Valtaosa EU-tulkkien työstä on kuitenkin simultaanitulkkausta, jossa tulkki tulkkaa puhetta reaaliajassa tulkkauskopista käsin.

Tulkkausta voi kuunnella EU:n toimielinten kokouksissa, joita lähetetään toisinaan suoratoistolähetyksinä verkossa: 

Euroopan komissio

EU:n neuvosto

Euroopan parlamentti

Euroopan alueiden komitea

Konferenssitulkkien koulutus

Hyvältä tulkilta vaaditaan tiettyjä taitoja ja valmiuksia, joita voi opiskella alan koulutuslaitoksissa. Konferenssitulkkien koulutusta tarjotaan useissa eri korkeakouluissa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti tekevät tiiviisti yhteistyötä European Masters in Conference Interpreting -verkostoon kuuluvien oppilaitosten kanssa. Verkostoon hyväksytään korkeakouluja, joiden tulkkikoulutusohjelmat täyttävät tietyt vaatimukset.

Tulkkien rekrytointi EU:n toimielimiin

EU:n toimielinten palvelukseen rekrytoidaan virkamiestulkkeja ja freelancetulkkeja.