Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Jak funguje konferenční tlumočení

Co vlastně znamená konferenční tlumočení?

Definice

Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC) definuje tlumočení jako ústní sdělení projevu mluvčího v jiném jazyce posluchačům, kteří by mu jinak nerozuměli. Konferenční tlumočení se uskutečňuje na mnohojazyčných setkáních např. mezi zástupci vlád členských států a mezinárodních a nevládních organizací.

V Evropské komisi mohou konferenční tlumočníci působit buď jako zaměstnanci, nebo jako externí tlumočníci. Mohou pak tlumočit pro Komisi či Radu ministrů, Evropskou radu, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a také pro různé evropské agentury. Většina tlumočení se odehrává v Bruselu, ale uskutečňuje se také velký počet služebních cest, při kterých tlumočnici doprovázejí ministry nebo úředníky na schůzích v zahraničí.

Tlumočnické dovednosti

Jaké dovednosti tlumočník potřebuje? Kromě vynikající znalosti mateřského jazyka a nejméně dvou nebo tří dalších jazyků musí tlumočníci disponovat také mnoha dalšími dovednostmi a vlastnostmi, například schopností rychle analyzovat myšlenku sdělení a efektivně ji vyjádřit. Tlumočníci musejí také mít značnou odolnost a schopnost zvládat tlak a stres a v neposlední řadě také musejí být zvídaví a mít široký všeobecný přehled – mohou totiž tlumočit na jednání na jakékoli téma. GŘ pro tlumočení vytvořilo různé videomateriály, ve kterých se snaží přesně vysvětlit, co tlumočení obnáší a co je potřeba k tomu, aby se člověk stal úspěšným tlumočníkem.

V evropských institucích se používají dva hlavní typy tlumočení, a to konsekutivní tlumočení, které většinou probíhá v menším prostředí a při němž si tlumočník dělá poznámky,

simultánní tlumočení, při němž se tlumočí v kabinách v reálném čase. Velká většina práce tlumočníků v evropských institucích se odehrává právě tímto způsobem.

Evropské orgány a instituce některá jednání přenáší v rámci internetového vysílání, takže tlumočníky můžete slyšet přímo v akci: 

Evropská komise

Rada ministrů

Evropský parlament

Výbor regionů

Jak se stát konferenčním tlumočníkem

Jak je uvedeno výše, úspěšný tlumočník se neobejde bez celé řady dovedností a vlastností. Těmto dovednostem a vlastnostem se lze naučit – postgraduální studium konferenčního tlumočení nabízejí různé univerzity v Evropě i jinde ve světě.

Evropská komise a Evropský parlament úzce spolupracují s konsorciem European Masters in Conference Interpreting, v němž jsou seskupeny postgraduální programy v oboru konferenčního tlumočení, které musejí splňovat předepsané normy.

Nábor do EU

Pro instituce EU můžete tlumočit externě nebo jako jejich zaměstnanec.