Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Tłumaczenie konferencyjne – co to jest?

Na czym polega tłumaczenie konferencyjne?

Definicja

Zgonie z definicją stosowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC) tłumaczenie konferencyjne to czynność polegająca na tym, że tłumacz ustnie i w innym języku przekazuje słuchaczom treść wypowiedzi mówcy, który wypowiada się w języku nieznanym słuchaczom. Z tłumaczenia konferencyjnego korzysta się na spotkaniach międzynarodowych, na przykład przedstawicieli rządów krajowych, organizacji międzynarodowych lub organizacji pozarządowych.

W Komisji Europejskiej tłumacze konferencyjni mogą być zatrudniani jako urzędnicy etatowi lub jako tłumacze zewnętrzni i mogą pracować dla Komisji, Rady Ministrów, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, a także różnych agencji europejskich. Większość spotkań odbywa się w Brukseli, ale tłumacze niejednokrotnie wyjeżdżają w delegacje i obsługują zagraniczne spotkania ministrów lub urzędników.

Umiejętności tłumacza konferencyjnego

Jakie kompetencje musi posiadać tłumacz ustny? Tłumacz ustny musi doskonale znać swój język ojczysty i doskonale rozumieć co najmniej dwa lub trzy inne języki. Oprócz tego musi również posiadać wiele innych umiejętności i cech, takich jak umiejętność szybkiego analizowania wypowiedzi i przekazania jej we właściwy sposób. Musi też być odporny na stres i umieć pracować pod presją czasu. Bardzo ważna jest też ciekawość świata – tłumacze ustni obsługują spotkania dotyczące najróżniejszej tematyki. Z nagrań wideo opracowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych można się dowiedzieć, na czym polega tłumaczenie konferencyjne i co trzeba umieć, aby odnieść sukces w tym zawodzie.

W instytucjach europejskich korzysta się przede wszystkim z dwóch rodzajów tłumaczeń ustnych. Są to tłumaczenie konsekutywne, stosowane na mniejszych spotkaniach, podczas którego tłumacz słucha wypowiedzi, a następnie odtwarza ją przy pomocy notatek,

i tłumaczenie symultaniczne, podczas którego tłumacz siedzący w kabinie na bieżąco tłumaczy wypowiedź mówcy. Zdecydowana większość spotkań jest tłumaczona symultanicznie.

Na stronach internetowych instytucji można obejrzeć transmisje z wielu posiedzeń i posłuchać różnych tłumaczeń: 

Komisja Europejska

Rada Ministrów

Parlament Europejski

Komitet Regionów

Jak zostać tłumaczem konferencyjnym?

Ta praca wymaga nie tylko określonych umiejętności, lecz również konkretnych cech i predyspozycji. Warsztatu tłumacza konferencyjnego można się nauczyć na studiach podyplomowych z zakresu tłumaczeń ustnych. Takie programy oferuje wiele uczelni wyższych w Europie i na świecie.

Komisja Europejska i Parlament Europejski ściśle współpracują z uczelniami oferującymi studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń konferencyjnych spełniające określone kryteria jakości. Współpraca odbywa się w ramach konsorcjum European Masters in Conference Interpreting.

Nabór do instytucji UE

W instytucjach UE tłumacze są zatrudniani w charakterze tłumaczy zewnętrznych lub urzędników zatrudnionych na stałe.