Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konferenčné tlmočenie v skratke

Čo vlastne znamená konferenčné tlmočenie?

Vymedzenie pojmov

Medzinárodné združenie konferenčných tlmočníkov (IACI) vymedzuje tlmočenie ako postup sprostredkovania významu posolstva rečníka ústne a v inom jazyku poslucháčom, ktorí by mu inak neporozumeli. Konferenčné tlmočenie sa uskutočňuje na viacjazyčných zasadnutiach, na ktorých sú prítomní napríklad zástupcovia národných vlád, medzinárodných organizácií alebo mimovládnych organizácií.

V Európskej komisii môžu byť konferenční tlmočníci buď tlmočníci na plný úväzok alebo externí tlmočníci. Títo tlmočníci môžu pracovať buď pre Komisiu, Radu ministrov, Európsku radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, alebo pre rôzne agentúry EÚ. Väčšina tlmočenia sa uskutočňuje v Bruseli, ale pomerne často aj počas „služobných ciest“, keď tlmočníci sprevádzajú ministrov alebo úradníkov na zasadnutiach v zahraničí.

Tlmočnícke zručnosti

Aké zručnosti potrebuje tlmočník? Okrem vynikajúcej znalosti materinského jazyka a výborného porozumenia aspoň dvoch alebo troch ďalších jazykov musia mať tlmočníci aj mnohé ďalšie zručnosti a schopnosti, ako je schopnosť rýchlo analyzovať podstatu informácií a dobre to komunikovať. Mali by byť odolní, schopní vyrovnať sa s tlakom a so stresom a byť veľmi zvedaví – pretože môžu dostať za úlohu tlmočiť podujatie o akejkoľvek problematike. GR pre tlmočenie pripravilo viacero videí, ktoré sa snažia presne vysvetliť, čo je to tlmočníctvo a čo je potrebné na to, aby sa človek stal úspešným tlmočníkom.

V európskych inštitúciách sa využívajú dva hlavné typy tlmočenia, a to  konzekutívne tlmočenie, ktoré sa zvyčajne vykonáva v komornejšom prostredí a kde si tlmočník robí poznámky,

simultánne tlmočenie, kde tlmočníci sedia v kabínkach a pracujú v reálnom čase. Prevažná väčšina tlmočenia sa vykonáva takýmto spôsobom.

Európske inštitúcie takisto zabezpečujú internetové prenosy niektorých zasadnutí a podujatí. Môžete si vypočuť tlmočníkov počas práce: 

Európska komisia

Rada ministrov

Európsky parlament

Výbor regiónov

Ako sa stať konferenčným tlmočníkom

Ako už bolo uvedené, na to, aby sa človek stal úspešným tlmočníkom, je potrebný celý rad zručností a schopností. Tieto zručnosti a schopnosti si možno osvojiť a existuje mnoho postgraduálnych kurzov konferenčného tlmočenia, ktoré sa usporadúvajú na univerzitách  v Európe i mimo nej.

Európska komisia a Európsky parlament úzko spolupracujú s konzorciom európskeho magisterského štúdia konferenčného tlmočenia, ktoré zoskupuje postgraduálne programy konferenčného tlmočenia spĺňajúce určité normy.

Nábor pre prácu v EÚ

Pre inštitúcie EÚ môžete pracovať ako externý tlmočník alebo na plný úväzok ako zamestnanec.

Give feedback on this page

mandatory field