Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Konferencetolkning

Hvad er konferencetolkning egentlig?

Definition

Den Internationale Sammenslutning af Konferencetolke (AIIC) definerer tolkning som det at formidle betydningen af en talers budskab mundtligt og på et andet sprog til lyttere, som ellers ikke ville forstå det. Konferencetolkning foregår ved flersprogede møder mellem f.eks. repræsentanter for nationale regeringer, internationale organisationer og NGO'er for blot at nævne nogle få.

I EU kan konferencetolke enten være fastansatte tolke eller freelancetolke, og de kan arbejde enten for Kommissionen, Ministerrådet, Det Europæiske Råd, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget eller de forskellige europæiske agenturer. Størstedelen af tolkearbejdet finder sted i Bruxelles, men der er også et større antal tjenesterejser, hvor tolken ledsager ministre eller embedsmænd til møder i udlandet.

Tolkefærdigheder

Hvilke færdigheder har en tolk brug for? Ud over en stærk modersmålkompetence og en fremragende forståelse af mindst to eller tre andre sprog skal tolkene også have mange andre kompetencer og evner. Bl.a. skal de være i stand til at analysere et mundtligt budskab hurtigt og videreformidle det på en god måde. De skal også være modstandsdygtige over for det arbejdsmæssige pres og kunne håndtere stress, og endelig skal de være ekstremt nysgerrige, for de kan blive sat til at tolke ved møder om et hvilket som helst emne. GD for Tolkning har lavet en række videoer, som forklarer, præcis hvad tolkning går ud på, og hvad der kræves for at blive en dygtig tolk.

Der findes to hovedformer for tolkning i EU-institutionerne: konsekutiv tolkning, som normalt bruges ved mindre møder, og hvor tolken tager noter,

og simultantolkning, hvor tolkene sidder i kabiner og arbejder i realtid. Langt størstedelen af tolkearbejdet er simultantolkning.

De europæiske institutioner webstreamer en række møder, hvor du kan høre tolkene arbejde: 

Europa-Kommissionen

Ministerrådet

Europa-Parlamentet

Regionsudvalget

Hvordan bliver man konferencetolk?

Som nævnt ovenfor er der en række færdigheder og evner, der er nødvendige for at blive en dygtig tolk. Det er færdigheder og evner, der kan læres, og der findes mange overbygningskurser i konferencetolkning på universiteter i og uden for Europa.

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet samarbejder tæt med konsortiet af europæiske mastergrader i konferencetolkning, som består af de postgraduate uddannelser i konferencetolkning, der overholder bestemte standarder.

Ansættelse i EU

Du kan arbejde som freelancetolk eller fastansat tolk i EU's institutioner.