Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Īsumā par konferenču tulkošanu

Kas īsti ir konferenču tulkošana?

Definīcija

Starptautiskā konferenču tulku asociācija mutisko tulkošanu definē kā runātāja vēstījuma jēgas mutisku nodošanu citā valodā klausītājiem, kas citādi to nevarētu saprast. Konferenču tulkošanu veic vairākās valodās notiekošās sanāksmēs, kurās tiekas, piemēram, valstu valdības, starptautisko organizāciju vai nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Eiropas Komisijā konferenču tulki var būt vai nu ārštata vai štata darbinieki, un viņi var strādāt Komisijā vai ES Padomē, Eiropadomē, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā, kā arī dažādās ES aģentūrās. Jāstrādā ir galvenokārt Briselē, bet ir arī itin daudz komandējumu, kuros jādodas līdzi ministriem vai ierēdņiem uz sanāksmēm citās valstīs.

Mutiskās tulkošanas prasmes

Kādas prasmes vajadzīgas tulkam? Papildus pamatīgām dzimtās valodas zināšanām un spējai ļoti labi saprast vismaz divas vai trīs citas valodas tulkiem vajadzīgas arī daudzas citas prasmes un spējas, piemēram, spēja ātri izanalizēt vēstījumu un to labi nodot tālāk. Viņiem jābūt izturīgiem, spējīgiem tikt galā ar spiedienu un stresu, kā arī nemitīgi jābūt zinātkāriem, jo viņus var palūgt tulkot sanāksmē par jebkuru tematu. Mutiskās tulkošanas ĢD ir sagatavojis vairākus video, kuros mēģināts izskaidrot, kas īsti ir mutiskā tulkošana un kādas īpašības jums vajadzīgas, lai šajā darbā gūtu sekmes.

Eiropas Savienības iestādēs praktizē divu veidu mutisko tulkošanu, proti, secīgo tulkošanu, kuru parasti nodrošina mazākās sanāksmēs un kuras vajadzībām tulks veic piezīmes,

un sinhrono tulkošanu, kas izpaužas tā, ka tulki sēž tulkošanas kabīnēs un strādā reāllaikā. Vairumā gadījumu darbu veic šajā veidā.

Eiropas Savienības iestādes dažas sanāksmes straumē tīmeklī, un varat dzirdēt tulkus darbībā: 

Eiropas Komisija

Eiropas Savienības Padome

Eiropas Parlaments

Reģionu komiteja

Kā kļūt par konferenču tulku

Kā norādīts augstāk, lai kļūtu par veiksmīgu tulku, ir vajadzīgas vairākas prasmes un īpašības. Tās ir iespējams iemācīties, un augstskolās gan Eiropā, gan citur pasaulē ir daudz pēcdiploma studiju programmu konferenču tulkošanā.

Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments cieši sadarbojas ar konferenču tulkošanas Eiropas maģistrantūras konsorciju, kurā iekļautas tās pēcdiploma studiju programmas konferenču tulkošanā, kuras atbilst zināmiem standartiem.

Pieņemšana darbā ES iestādēs

ES iestādēs varat strādāt kā ārštata vai kā štata tulks.