Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Macao

Budování kapacit v Macau

Hlavním cílem této spolupráce je zlepšit kompetence tlumočníků a zvýšit počet kvalifikovaných tlumočníků, kteří jsou k dispozici dvojjazyčné (čínsko-portugalské) veřejné správě Macaa.

Spolupráce se realizuje ve dvou hlavních oblastech:

Spolupráce s Úřadem pro veřejnou správu a veřejnou službu (SAFP)

Od roku 2006 GŘ pro tlumočení pořádá ve spolupráci s Úřadem pro veřejnou správu a veřejnou správu (SAFP) Zvláštní administrativní oblasti Macao kurzy tlumočení (v kombinaci portugalština–čínština a naopak). Programu zatím využilo 90 studentů.

Uchazeči musejí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, vynikající znalost portugalštiny a čínštiny a potenciál stát se konferenčním tlumočníkem v omezeném časovém úseku.

Ve dnech 10.–11. října 2017 proběhla v MPI mezinárodní konference připomínající 10. výročí spolupráce EU a Macaa v oblasti vzdělávání tlumočníků, jejíž důležitost stále narůstá i vzhledem k tomu, že Macao bylo označeno za „obchodní a vzdělávací platformu“ mezi pevninskou Čínou a portugalsky mluvícími zeměmi.

Od roku 2013 jsou tlumočnické kurzy součástí širšího vládního programu vzdělávání v oborech překladu a tlumočení pro čínštinu a portugalštinu.

Pětiměsíční kurz konferenčního tlumočení, který pomáhá zajišťovat GŘ pro tlumočení, se zaměřuje na tlumočnické dovednosti, konsolidaci aktivní/pasivní portugalštiny a podporu hlubších znalostí o Evropě.

Účastníci absolvují první 2 měsíce kurzu v SAFP v Macau. Po tomto počátečním období se přesouvají do Bruselu, kde tlumočnický kurz dokončí a získají další poznatky o Evropské unii a zkušenosti s tím, jak se tlumočnické metody uplatňují v mnohojazyčném pracovním prostředí.

Spolupráce s Macajským polytechnickým institutem (MPI)

MPI  je nejstarší tlumočnickou školou v Macau. GŘ pro tlumočení spolupracuje s MPI formou každoročních (čínsko-portugalských) školicích seminářů pro vyučující. GŘ pro tlumočení dosud uspořádalo a provedlo sedm těchto kurzů a vyškolilo celkem 60 účastníků.

Účastníky těchto seminářů jsou především učitelé jazyků a tlumočení na univerzitách v pevninské Číně, kteří nabízejí portugalská studia (Peking, Šanghaj, Tiencin, Ta-lien). Těchto kurzů se účastní i interní tlumočníci ministerstva obchodu a zahraničních věcí v Pekingu.

Give feedback on this page

mandatory field