Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Macao

Krepitev zmogljivosti v Macau

Glavni namen sodelovanja je izboljšati kompetence tolmačev iz Macaa in povečati število kvalificiranih tolmačev za dvojezično (kitajščina-portugalščina) macajsko javno upravo.

Sodelovanje zajema dva sklopa:

Sodelovanje z macajškim uradom za javno upravo in javno službo

GD za tolmačenje v sodelovanju z macajškim uradom za javno upravo in javno službo ter upravo posebnega upravnega območja Macao od leta 2006 vodi tečaje tolmačenja (portugalščina– kitajščina in obratno). Doslej se je tečajev udeležilo 90 pripravnikov.

Kandidati morajo imeti univerzitetno izobrazbo, znanje portugalskega in kitajskega jezika ter se v omejenem časovnem obdobju usposobiti za poklic konferenčnega tolmača.

Mednarodna konferenca, ki je potekala 10. in 11. oktobra 2017 na macajskem politehničnem inštitutu, je zaznamovala desetletnico sodelovanja med EU in Macaom na področju usposabljanja tolmačev, ki je čedalje pomembnejše, saj je bil Macao določen za „komercialno platformo in platformo usposabljanja“ med celinsko Kitajsko in portugalsko govorečimi državami.

Tečaji tolmačenja so od leta 2013 del širšega vladnega programa usposabljanja na področju prevajanja in tolmačenja za kitajščino in portugalščino.

Tečaj konferenčnega tolmačenja, ki ga pripravlja GD za tolmačenje, traja 5 mesecev in se osredotoča na pridobitev sposobnosti tolmačenja, utrjevanje aktivnega in pasivnega znanja portugalščine ter spodbujanje boljšega poznavanja Evrope.

Za udeležence dvomesečnega usposabljanja v Macau skrbi urad za javno upravo in javno službo. Nato oddidejo v Bruselj, kjer opravijo zadnji del usposabljanja za tolmače, se poučijo o Evropski uniji in seznanijo z različnimi tehnikami tolmačenja v večjezičnem delovnem okolju.

Sodelovanje s Politehničnim inštitutom v Macau

Politehnični inštitut je najstarejša šola za tolmačenje v Macau. GD za tolmačenje skupaj z inštitutom vsako leto organizira tečaje za usposabljanje predavateljev (kitajščina-portugalščina). Doslej je pripravil in izvedel sedem tečajev s skupaj 60 udeleženci.

Udeleženci teh tečajev so večinoma učitelji jezikov in tolmačenja na univerzah celinske Kitajske, ki omogočajo študij portugalščine (Peking, Šanghaj, Tianjin, Dalian). Tečajev se udeležijo tudi uslužbenci ministrstva za trgovino in ministrstva za zunanje zadeve v Pekingu.

Give feedback on this page

mandatory field