Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Makao

Spēju pilnveidošana Makao

Sadarbības galvenais mērķis ir uzlabot Makao tulku prasmes un palielināt tādu kvalificētu tulku skaitu, kas var strādāt Makao divvalodīgajās (ķīniešu un portugāļu valoda) pārvaldes iestādēs.

Sadarbība notiek divos virzienos (sk. zemāk).

Sadarbība ar Makao Valsts pārvaldes un civildienesta biroju (CAFP)

Kopš 2006. gada Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Makao Īpašās Pārvaldes Apgabala Valsts pārvaldes un civildienesta biroju (CAFP) rīko mutiskās tulkošanas mācības (no portugāļu valodas ķīniešu valodā un otrādi). Līdz šim kursos piedalījušies 90 cilvēki.

Kandidātiem ir nepieciešama augstākā izglītība, un viņiem labi jāzina portugāļu un ķīniešu valoda, kā arī jābūt spējīgiem ierobežotā laikposmā kļūt par konferenču tulkiem.

2017. gada 10.–11. oktobrī Makao Politehniskajā institūtā notika starptautiska konference, kurā tika atzīmēta desmitā gadadiena, kopš sākās ES un Makao sadarbība tulku apmācībā, un tā kļūst arvien spēcīgāka, kopš Makao ir kļuvis par “tirdzniecības un mācību platformu” starp kontinentālo Ķīnu un portugāļu valodā runājošām valstīm.

Kopš 2013. gada mutiskās tulkošanas kursi ir daļa no valdības plašākas apmācības programmas mutiskās un rakstiskās tulkošanas jomā (runa ir par ķīniešu un portugāļu valodām).

Konferenču tulkošanas kursi, kuru rīkošanā piedalās Mutiskās tulkšanas ģenerāldirektorāts, ir 5 mēnešus ilga programma, kurā galveno uzmanību pievērš tulkošanas prasmēm, portugāļu valodas aktīvo un pasīvu zināšanu uzlabošanai un informētības par Eiropu vairošanai.

Divus mēnešus no šī perioda dalībnieki mācās Makao, kur viņus uzņem CAFP. Pēc šī sākotnējā perioda viņi ierodas Briselē, lai pabeigtu mutiskās tulkošanas mācības, uzzinātu vairāk par Eiropas Savienību un redzētu, kā mutiskās tulkošanas metodes tiek izmantotas daudzvalodīgā darba vidē.

Sadarbība ar Makao Politehnisko institūtu (MPI)

MPI ir Makao vecākā mutiskās tulkošanas skola. Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbojas ar MPI, katru gadu rīkojot kursus pasniedzējiem (ķīniešu un portugāļu valodā). Līdz šim ģenerāldirektorāts ir sarīkojis septiņus šādus kursus un apmācījis pavisam 60 cilvēkus.

Šo semināru dalībnieki ir galvenokārt valodu un mutiskās tulkošanas pasniedzēji tādās kontinentālās Ķīnas augstskolās, kuras piedāvā iespēju mācīties portugāļu valodu (Pekinā, Šanhajā, Tiaņdzjiņā, Daliaņā). Šajās mācībās piedalās arī Pekinā strādājošās Tirdzniecības ministrijas un Ārlietu ministrijas štata tulki.

Give feedback on this page

mandatory field