Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Macau

Suutlikkuse suurendamine Macaus

Koostöö peamine eesmärk on ajakohastada Macau tõlkide pädevust ning suurendada kakskeelse (hiina ja portugali) Macau erihalduspiirkonna avalikus halduses töötavate kvalifitseeritud tõlkide arvu.

Koostööl on kaks tegevussuunda.

Koostöö Macau avaliku halduse ja avaliku teenistuse ametiga

Suulise tõlke peadirektoraat on alates 2006. aastast koostöös Macau erihalduspiirkonna avaliku halduse ja avaliku teenistuse ametiga korraldanud suulise tõlke koolituskursusi (portugali-hiina ja vastupidi). Seni on programmis osalenud 90 praktikanti.

Kandidaadid peavad olema omandanud akadeemilise kraadi, oskama portugali ja hiina keelt ning olema võimelised saama piiratud aja jooksul konverentsitõlgiks.

Macau polütehnilises instituudis korraldati 10.–11. oktoobril 2017 rahvusvaheline konverents ELi ja Macau vahelise koostöö kümnenda aastapäeva puhul tõlkide koolitamise valdkonnas, mis on muutumas üha olulisemaks, kuna Macau on nimetatud Mandri-Hiina ja portugali keelt rääkivate riikide vaheliseks kaubanduse ja koolitusplatvormiks.

Alates 2013. aastast on tõlkekursused osa laiemast hiina- ja portugalikeelse kirjaliku ja suulise tõlke riiklikust koolitusprogrammist.

Suulise tõlke peadirektoraadi toetatav konverentsitõlke kursus hõlmab programmist 5 kuud ning keskendub tõlkeoskustele, aktiivse/passiivse portugali keele konsolideerimisele ja paremate teadmiste omandamisele Euroopa kohta.

2 kuud kestva koolitusperioodi ajal majutab osalejaid Macaus sealne avaliku halduse ja avaliku teenistuse amet. Pärast asjaomast esimest perioodi tulevad nad Brüsselisse, et viia koolitus lõpule, saada rohkem teada Euroopa Liidu kohta ja näha, kuidas kasutatakse tõlketehnikaid mitmekeelses töökontekstis.

Koostöö Macau Polütehnilise Instituudiga (MPI)

MPI on Macau vanim suulise tõlke õppeasutus. Suulise tõlke peadirektoraat teeb koostööd Macau Polütehnilise Instituudiga, korraldades igal aastal koolitusseminare (hiina ja portugali keele) koolitajatele. Seni on suulise tõlke peadirektoraat korraldanud seitse sellist kursust, millest on osa võtnud 60 inimest.

Nendel seminaridel osalevad peamiselt selliste Mandri-Hiina ülikoolide keele- ja tõlkeõpetajad, kus saab õppida portugali keelt (Peking, Šanghai, Tianjin, Dalian). Kursustel osalevad ka Pekingi kaubandus- ja välisministeeriumide koosseisulised tõlgid.