Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Макао

Изграждане на капацитет в Макао

Основната цел на сътрудничеството е да се подобрят уменията на устните преводачи в Макао и да се повиши броят на квалифицираните устни преводачи, които са на разположение на двуезичната (използваща китайски и португалски) публична администрация в Макао.

Сътрудничеството има две направления:

Сътрудничество с публичната администрация и Бюрото на публичната служба (SAFP)

От 2006 г. ГД „Устни преводи“ провежда курсове за обучение на устни преводачи (от португалски към китайски и обратно) в сътрудничество с публичната администрация и бюрото на публичната служба (SAFP) на специалния административен район Макао. Досега от програмата са се възползвали 90 стажанти.

От кандидатите се изисква да имат университетска диплома, да владеят отлично португалски и китайски и да имат потенциал да се превърнат в конферентни преводачи в рамките на ограничен период от време.

На международна конференция, организирана на 10—11 октомври 2017 г. в Политехническия институт на Макао, беше отбелязана 10-ата годишнина на сътрудничеството между ЕС и Макао в областта на обучението на устни преводачи, чието значение се утвърждава, след като Макао беше определен за „търговска и обучителна платформа“ между континентален Китай и португалоезичните държави.

От 2013 г. курсовете по устен превод са част от по-широкомащабна правителствена програма за обучение по устен и писмен превод, включваща португалски и китайски.

Курсът по конферентен превод, подпомаган от ГД „Устни преводи“, обхваща 5 месеца от програмата и е насочен към уменията в областта на устния превод, консолидирането на активното/пасивното владеене на португалски и насърчаването на по-добро познаване на Европа.

Домакин на участниците през 2-месечния период на обучение в Макао е SAFP. След първоначалния период на обучение те идват в Брюксел, за да завършат обучението си по устен превод, да научат повече за Европейския съюз и да видят как техниките за устен превод се прилагат в контекста на работа в многоезична среда.

Сътрудничество с Политехническия институт на Макао (MPI)

MPI е най-старата школа по устен превод в Макао. ГД „Устни преводи“ си сътрудничи с MPI, като организира семинари за обучение на преподаватели (китайски-португалски) всяка година. Досега ГД „Устни преводи“ е организирала и провела седем такива курса, като са обучени общо 60 души.

Участниците в тези семинари са основно преподаватели по езици и по устен превод в университети в континентален Китай, които предлагат изучаване на португалски език (Пекин, Шанхай, Тянцзин, Далян). В тези курсове участват и щатни устни преводачи в министерствата на търговията и външните работи в Пекин.