Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Makao

Gebėjimų stiprinimas Makao

Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas – pagerinti Makao vertėjų žodžiu kompetenciją ir padidinti kvalifikuotų vertėjų žodžiu skaičių dvikalbiame (kinų ir portugalų kalbų) Makao viešojo administravimo sektoriuje.

Bendradarbiavimą sudaro dvi dalys:

Bendradarbiavimas su Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos biuru (SAFP)

Nuo 2006 m. Vertimo žodžiu GD rengia vertimo žodžiu mokymo kursus (iš portugalų kalbos į kinų kalbą ir atvirkščiai), bendradarbiaudamas su Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Makao Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos biuru (SAFP). Pagal šią programą jau stažavosi 90 asmenų.

Kandidatai turi turėti universitetinį išsilavinimą, gerai mokėti portugalų bei kinų kalbas ir turėti potencialo gretai tapti konferencijų vertėjais.

2017 m. spalio 10–11 d. MPI surengta tarptautinė konferencija 10-osioms ES ir Makao bendradarbiavimo vertėjų žodžiu mokymo srityje metinėms pažymėti. Makao paskyrus žemyninę Kiniją ir portugališkai kalbančias šalis jungiančia prekybos ir mokymo platforma, vertėjų žodžiu rengimas tampa vis svarbesnis.

Nuo 2013 m. vertimo žodžiu kursai yra platesnės vyriausybės kinų ir portugalų kalbų vertimo raštu ir žodžiu mokymo programos dalis.

Vertimo žodžiu GD remiami konferencijų vertimo kursai – tai 5 mėnesių programa, kurioje daugiausia dėmesio skiriama vertimo žodžiu įgūdžiams, aktyvios ir (arba) pasyvios portugalų kalbos tobulinimui ir informacijos apie Europą sklaidai.

Du mokymų mėnesius dalyvius Makao priima SAFP. Po šio pradinio laikotarpio jie atvyksta į Briuselį ir baigia vertimo žodžiu mokymus, daugiau sužino apie Europos Sąjungą ir pamato, kaip vertimo žodžiu metodai taikomi daugiakalbėje darbo aplinkoje.

Bendradarbiavimas su Makao politechnikos institutu (MPI)

MPI yra seniausia Makao vertimo žodžiu mokykla. Vertimo žodžiu GD bendradarbiauja su MPI kiekvienais metais rengdamas seminarus profesijos mokytojams (kinų ir portugalų kalbų). Iki šiol Vertimo žodžiu GD surengė ir vedė septynis tokius seminarus, kuriuose iš viso mokėsi 60 asmenų.

Šių seminarų dalyviai daugiausia yra kalbos ir vertimo žodžiu dėstytojai žemyninės Kinijos universitetuose, dirbantys su portugalų kalbos studijų programomis (Pekine, Šanchajuje, Tiandzine, Daliane). Taip pat šiuose kursuose dalyvavo Pekino Prekybos ir Užsienio reikalų ministerijų nuolatiniai darbuotojai vertėjai žodžiu.

Give feedback on this page

mandatory field