Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Macao

Koulutusyhteistyö Macaon kanssa

Yhteistyön päätavoitteena on kehittää macaolaisten tulkkien ammattitaitoa ja lisätä Macaon kaksikielisen (kiina/portugali) hallinnon tarvitsemien pätevien tulkkien saatavuutta.

Yhteistyö jakautuu kahteen osa-alueeseen:

Yhteistyö Macaon julkishallinnon ja virkamieskunnan keskuksen (SAFP) kanssa

Euroopan komission tulkkauksen pääosasto on vuodesta 2006 alkaen järjestänyt yhdessä Macaon erityishallintoalueen julkishallinnon ja virkamieskunnan keskuksen (SAFP) kanssa tulkkikursseja (portugalista kiinaan ja kiinasta portugaliin). Tähän mennessä on kursseilla on ollut 90 osallistujaa.

Osallistujien on hallittava portugalin ja kiinan kieli ja heillä on oltava korkeakoulututkinto sekä valmiudet siihen, että he kykenevät lyhyessä ajassa omaksumaan konferenssitulkilta edellytettävät taidot.

Macaon polytekninen instituutti (MPI) järjesti 10.–11.10.2017 kansainvälisen konferenssin, jolla juhlistettiin EU:n ja Macaon tulkkikoulutusyhteistyön kymmenvuotista taivalta. Koulutuksen merkitys on vuosien saatossa vain korostunut, sillä Macao on nimetty Manner-Kiinan ja portugalinkielisten maiden kaupallisten suhteiden ja koulutuksen foorumiksi.

Tulkkikurssit ovat vuodesta 2013 alkaen olleet osa laajempaa Macaon kiinan ja portugalin kielen käännös- ja tulkkausohjelmaa.

Euroopan komission käännöstoimen pääosaston kanssa yhteistyössä järjestetty konferenssitulkkauksen kurssi on osa tätä ohjelmaa. Kurssi kestää 5 kuukautta, ja sen aikana keskitytään tulkkaustaitoihin ja aktiivisen/passiivisen portugalin taidon kehittämiseen sekä perehdytään EU:hun ja eurooppalaiseen kulttuuriin.

SAFP isännöi kurssin osallistujia 2 kuukauden ajan Macaossa. Sen jälkeen kurssilaiset tulevat Brysseliin, jossa he jatkavat tulkkausopintoja ja tutustuvat samalla EU:n toimintaan ja tulkkaustekniikoihin monikielisessä työympäristössä.

Yhteistyö Macaon polyteknisen instituutin (MPI) kanssa

Macaon polytekninen instituutti (Macao Polytechnic Institute, MPI) on Macaon vanhin tulkkeja kouluttava oppilaitos. Euroopan komission tulkkauksen pääosasto tekee yhteistyötä instituutin kanssa ja järjestää tulkkikouluttajille (kiina-portugali) suunnatun koulutusseminaarin. Tähän mennessä näitä vuotuisia seminaareja on järjestetty jo 7 kertaa ja osallistujia on ollut yhteensä 60.

Suurin osa osallistujista on kielten ja tulkkauksen opettajia Manner-Kiinan korkeakouluista, joissa opetetaan portugalia (Beijing, Shanghai, Tianjin, Dalian). Myös kauppa- ja ulkoasiainministeriöiden virkamiestulkkeja on ollut mukana seminaareissa.

Give feedback on this page

mandatory field