Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Makau

Budowanie potencjału w Makau

Głównym celem współpracy jest poprawa umiejętności tłumaczy ustnych w Makau i zwiększenie liczby wykwalifikowanych tłumaczy wykonujących tłumaczenia ustne dla dwujęzycznych instytucji administracji publicznej (j. chiński i j. portugalski).

Współpraca ma dwa aspekty:

Współpraca z Urzędem Administracji i Służby Publicznej (SAFP)

Od 2006 r. DG ds. Tłumaczeń Ustnych prowadzi szkolenia w zakresie tłumaczeń ustnych (z portugalskiego na chiński i vice versa) we współpracy z Urzędem Administracji i Służby Publicznej (SAFP) w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau. Do tej pory 90 osób skorzystało z tego programu.

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, biegle władać portugalskim i chińskim, a także mieć predyspozycje do zostania tłumaczem konferencyjnym w ograniczonym okresie.

W dniach 10–11 października 2017 r. w Instytucie Politechnicznym w Makau zorganizowano międzynarodową konferencję dla uczczenia 10. rocznicy współpracy UE i Makau w dziedzinie szkoleń dla tłumaczy ustnych. Tłumaczenie ustne nabiera coraz większego znaczenia, gdyż Makau wyznaczono rolę „platformy handlowej i szkoleniowej” między Chinami kontynentalnymi a państwami portugalskojęzycznymi.

Od 2013 r. zajęcia z zakresu tłumaczeń ustnych są częścią szerszego rządowego programu szkoleń w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych (z portugalskiego na chiński i vice versa).

Zajęcia z tłumaczenia konferencyjnego, współorganizowane przez DG ds. Tłumaczeń Ustnych, trwają 5 miesięcy i koncentrują się na rozwijaniu umiejętności z zakresu tłumaczenia ustnego, konsolidacji czynnej i biernej znajomości języka portugalskiego i propagowaniu wiedzy o Europie.

Gospodarzem 2-miesięcznego szkolenia odbywającego się w Makau jest SAFP. Następnie uczestnicy udają się do Brukseli, aby ukończyć szkolenie w zakresie tłumaczeń ustnych, dowiedzieć się więcej o Unii Europejskiej i zobaczyć, jak techniki tłumaczenia ustnego stosowane są w wielojęzycznym środowisku pracy.

Współpraca z Instytutem Politechnicznym w Makau (MPI)

MPI jest najstarszą szkołą tłumaczeń ustnych w Makau. DG ds. Tłumaczeń Ustnych współpracuje z MPI, organizując co roku seminaria szkoleniowe dla nauczycieli (tłumaczenia z portugalskiego na chiński i vice versa). Jak dotąd DG ds. Tłumaczeń Ustnych zorganizowała i przeprowadziła siedem seminariów, podczas których przeszkolono w sumie 60 osób.

Uczestnikami tych seminariów są głównie nauczyciele języków i tłumaczeń ustnych na uniwersytetach w Chinach kontynentalnych oferujących naukę języka portugalskiego (Pekin, Szanghaj, Tianjin, Dalian). W seminariach tych uczestniczą również tłumacze etatowi Ministerstwa Handlu i Spraw Zagranicznych w Pekinie.