Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Macao

Budovanie kapacít v Macau

Hlavným cieľom spolupráce je zlepšiť kompetencie macajských tlmočníkov a zvýšiť počet kvalifikovaných tlmočníkov, ktorí sú k dispozícii pre dvojjazyčné (čínsko-portugalské) macajské orgány verejnej správy.

Spolupráca sa zameriava na dve oblasti činnosti:

Spolupráca s Úradom pre verejnú správu a verejnú službu (SAFP)

Od roku 2006 organizuje GR pre tlmočenie kurzy odbornej prípravy tlmočenia (z portugalčiny do čínštiny a naopak), a to v spolupráci s Úradom pre verejnú správu a verejnú službu (SAFP) Osobitnej administratívnej oblasti Macao. Na tomto programe sa zatiaľ zúčastnilo 90 stážistov.

Od uchádzačov sa vyžaduje, aby mali vysokoškolský titul, dôkladnú znalosť portugalčiny a čínštiny a potenciál stať sa za pomerne krátky čas konferenčným tlmočníkom.

V dňoch 10. – 11. októbra 2017 sa na Macajskom polytechnickom inštitúte (MPI) konala medzinárodná konferencia pri príležitosti desiateho výročia spolupráce medzi EÚ a Macaom v oblasti odbornej prípravy tlmočníkov, ktorej význam rastie, odkedy bolo Macao určené za „platformu obchodu a odbornej prípravy“ medzi kontinentálnou Čínou a portugalsky hovoriacimi krajinami.

Od roku 2013 sú tlmočnícke kurzy súčasťou širšie koncipovaného vládneho programu odbornej prípravy pre preklad a tlmočenie v čínskom a portugalskom jazyku.

Náplňou kurzu konferenčného tlmočenia podporovaného GR pre tlmočenie je 5-mesačný program zameraný na tlmočnícke zručnosti, upevňovanie aktívnej/pasívnej znalosti portugalského jazyka a na podporu lepších poznatkov o Európe.

Hostiteľom účastníkov počas 2-mesačnej odbornej prípravy v Macau je SAFP. Po tomto počiatočnom období prišli do Bruselu, aby dokončili svoju odbornú prípravu v oblasti tlmočenia, dozvedeli sa viac o Európskej únii a videli, ako sa techniky tlmočenia uplatňujú vo viacjazyčnom pracovnom prostredí.

Spolupráca s Macajským polytechnickým inštitútom (MPI)

MPI je najstaršia tlmočnícka škola v Macau. GR pre tlmočenie spolupracuje každý rok s MPI organizovaním seminárov odbornej prípravy školiteľov (v čínštine a portugalčine). GR pre tlmočenie doteraz zorganizovalo a uskutočnilo sedem z takýchto kurzov a celkovo vyškolilo 60 študentov.

Účastníkmi týchto seminárov sú najmä učitelia jazykov a tlmočenia na univerzitách v kontinentálnej Číne, na ktorých prebieha výuka portugalčiny (Peking, Šanghaj, Tchien-tin, Dalian). Na týchto kurzoch sa zúčastňujú aj interní tlmočníci ministerstiev obchodu a zahraničných vecí v Pekingu.

Give feedback on this page

mandatory field