Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Macao

Kapacitetsuppbyggnad i Macao

Syftet med samarbetsprogrammet är att utveckla de macaoska tolkarnas kompetens och öka antalet utbildade tolkar i Macaos tvåspråkiga offentliga förvaltning (portugisiska och kinesiska).

Programmet består av två delar:

Samarbete med Macaos byrå för offentlig förvaltning och service (SAFP)

GD Tolkning har sedan 2006 erbjudit tolkkurser (portugisiska till kinesiska och tvärtom) i samarbete med den särskilda administrativa regionen Macaos byrå för offentlig förvaltning och service (SAFP). Hittills har 90 praktikanter deltagit i programmet.

För att få delta måste man ha universitetsexamen, kunskaper i portugisiska och kinesiska och potential att på kort tid bli konferenstolk.

Macaos polytekniska institut anordnade den 10–11 oktober 2017 en internationell konferens för att uppmärksamma tioårsdagen för samarbetet mellan EU och Macao inom tolkutbildning, som blir allt viktigare mot bakgrund av att Macao har utsetts till handels- och utbildningsplattform mellan Fastlandskina och portugisiskspråkiga länder.

Sedan 2013 är tolkkurserna ett led i ett större macaoskt utbildningsprogram för översättning och tolkning mellan kinesiska och portugisiska.

Konferenstolkkursen, som stöds av GD Tolkning, täcker fem månader av programmet och är inriktad på tolkningsfärdigheter, konsolidering av aktiva/passiva kunskaper i portugisiska och bättre kunskap om Europa.

Två månader av utbildningen är förlagd till Macao med SAFP som värd för deltagarna. Därefter åker de till Bryssel för att avsluta sin tolkutbildning, lära sig mer om EU och se hur tolkningstekniker tillämpas i en flerspråkig arbetsmiljö.

Samarbete med Macaos polytekniska institut (MPI)

MPI är den äldsta tolkskolan i Macao. GD Tolkning samarbetar med MPI genom att varje år anordna kurser för lärare (kinesiska–portugisiska). Hittills har vi hållit sju kurser och utbildat totalt 60 deltagare.

Deltagarna är främst språk- och tolklärare vid de fastlandskinesiska universitet där man kan studera portugisiska (Peking, Shanghai, Tianjin och Dalian). Även tolkar från handels- och utrikesministeriet i Peking deltar.