Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Macao

Kapacitetsopbygning i Macao

Hovedformålet med samarbejdet med Macao er at opkvalificere områdets tolke og øge antallet af uddannede tolke, som kan anvendes af den tosprogede (kinesisk-portugisiske) offentlige administration.

Samarbejdet består af to dele:

Samarbejdet med kontoret for offentlig forvaltning og borgerservice (SAFP)

Siden 2006 har GD for Tolkning afholdt tolkekurser (portugisisk til kinesisk og omvendt) i samarbejde med kontoret for offentlig forvaltning og borgerservice (SAFP) i det særlige administrative område Macao. Indtil videre har 90 praktikanter deltaget i dette program.

Ansøgerne skal have en universitetsuddannelse, kompetence i portugisisk og kinesisk samt potentialet til at blive uddannet til konferencetolk i løbet af en begrænset periode.

En international konference afholdt den 10.-11. oktober 2017 på Macaos polytekniske institut markerede 10-året for EU's og Macaos samarbejde inden for tolkeundervisning. Samarbejdet har fået større betydning, siden Macao blev udpeget som "den kommercielle og uddannelsesmæssige platform" for forbindelsen mellem det kinesiske fastland og portugisisktalende lande.

Siden 2013 har tolkekurserne været en del af et større offentligt uddannelsesprogram for oversættelse og tolkning inden for kinesisk og portugisisk.

Konferencetolkningskurset, der understøttes af GD for Tolkning, udgør 5 måneder af uddannelsesprogrammet og fokuserer på færdigheder i tolkning, konsolidering af aktivt og passivt portugisisk og et bedre kendskab til Europa.

SAFP er vært for deltagerne i de 2 måneder, kurset i Macao varer. Efter denne indledende periode kommer de til Bruxelles for at færdiggøre deres tolkeuddannelse, lære mere om EU og se, hvordan forskellige tolkningsteknikker anvendes i forbindelse med flersproget arbejde.

Samarbejdet med Macaos Polytekniske Institut (MPI)

MPI er den ældste tolkeskole i Macao. GD for Tolkning samarbejder med MPI om tilrettelæggelse af årligt tilbagevendende kurser for undervisere (kinesisk-portugisisk). Indtil nu har GD for Tolkning arrangeret og gennemført syv af disse kurser og har i alt uddannet 60 studerende.

Deltagerne i disse kurser er hovedsageligt sproglærere og tolkelærere på universiteter på det kinesiske fastland, som tilbyder portugisiskstudier (i Beijing, Shanghai, Tianjin og Dalian). Tolke ansat i udenrigsministeriet og handelsministeriet i Beijing deltager også i disse kurser.

Give feedback on this page

mandatory field