Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Il-Macao

Bini ta’ kapaċità fil-Macao

L-għan ewlieni tal-kooperazzjoni huwa li jittejbu l-kompetenzi tal-interpreti tal-Macao u jiżdied l-għadd ta’ interpreti kwalifikati disponibbli għall-amministrazzjoni pubblika bilingwi (Ċiniża-Portugiża) tal-Macao.

Il-kooperazzjoni għandha żewġ fergħat:

Kooperazzjoni mal-Amministrazzjoni Pubblika u l-Uffiċċju tas-Servizz Ċivili (SAFP)

Id-DĠ Interpretazzjoni ilu mill-2006 imexxi korsijiet ta’ taħriġ ta’ interpretazzjoni (Portugiża – Ċiniża u viċi-versa), f’kooperazzjoni mal-Amministrazzjoni Pubblika u l-Uffiċċju tas-Servizz Ċivili (SAFP) tar-Reġjun Amministrattiv Speċjali tal-Macao. S’issa kien hemm 90 trainee li bbenefikaw minn dan il-programm.

Il-kandidati huma mitluba jkollhom grad universitarju, profiċjenza fil-Portugiż u ċ-Ċiniż u l-potenzjal li jsiru interpreti tal-konferenzi f’perjodu ta’ żmien limitat.

Konferenza internazzjonali organizzata fl-10 u l-11 ta’ Ottubru 2017 fl-MPI mmarkat l-għaxar anniversarju tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Macao fil-qasam tat-taħriġ tal-interpreti, li qed jikseb aktar importanza peress li l-Macao ġie maħtur bħala “l-pjattaforma kummerċjali u ta’ taħriġ” bejn iċ-Ċina kontinentali u l-pajjiżi fejn huma mitkellem il-Portugiż.

Sa mill-2013 il-korsijiet tal-interpretazzjoni huma parti minn Programm ta’ taħriġ governattiv akbar għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni għaċ-Ċiniż u l-Portugiż.

Il-kors tal-interpretazzjoni tal-konferenzi, iffaċilitat mid-DĠ Interpretazzjoni, ikopri 5 xhur tal-programm u jiffoka fuq il-ħiliet tal-interpretazzjoni, il-konsolidazzjoni tal-Portugiż attiv/passiv u l-promozzjoni ta’ għarfien aħjar tal-Ewropa.

Il-parteċipanti huma ospitati mill-SAFP matul il-perjodu ta’ xahrejn ta’ taħriġ fil-Macao. Wara dak il-perjodu inizjali, huma jiġu Brussell, biex ilestu t-taħriġ tal-interpretazzjoni tagħhom, jitgħallmu aktar dwar l-Unjoni Ewropea u jaraw kif it-tekniki tal-interpretazzjoni jiġu applikati f’kuntest ta’ xogħol multilingwi.

Kooperazzjoni mal-Istitut Politekniku tal-Macao (MPI)

L-MPI huwa l-eqdem skola tal-interpretazzjoni fil-Macao. Id-DĠ Interpretazzjoni jikkoopera mal-MPI billi jorganizza seminars għat-taħriġ tat-trainers (Ċiniż-Portugiż) kull sena. S’issa, id-DĠ Interpretazzjoni organizza u mexxa sebgħa minn dawn il-korsijiet u ħarreġ 60 student b’kollox.

Il-parteċipanti ta’ dawn is-seminars huma prinċipalment għalliema tal-lingwa u tal-interpretazzjoni fl-universitajiet taċ-Ċina kontinentali li joffru Studji Portugiżi (Beijing, Shanghai, Tianjin, Dalian). L-istaff ta’ interpreti tal-Ministeri għall-Affarijiet Barranin u tal-Kummerċ f’Beijing jipparteċipaw ukoll f’dawn il-korsijiet.

Give feedback on this page

mandatory field